• By admin
  • 4 noviembre, 2021

Anestesia libre de opioides versus anestesia general balanceada en cirugía de instrumentación de co (pdf)

Anestesia libre de opioides versus anestesia general balanceada en cirugía de instrumentación de co (pdf)

Anestesia libre de opioides versus anestesia general balanceada en cirugía de instrumentación de co (pdf) 150 150 admin

Anestesia libre de opioides versus anestesia general balanceada en cirugía de instrumentación de co (pdf)